Nasza oferta

Szkolenia z technologii napraw blacharsko-lakierniczych

Firma APPRAISER Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń z zakresu technologii napraw blacharskich przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik łączenia elementów (spawanie mig, mag, lutospawanie, klejenie, nitowanie), jak również napraw panelowych (inwazyjnych i nieinwazyjnych). Ponadto firma specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń na poziomie zaawansowanym z technologii lakiernictwa renowacyjnego jak również kolorystyki. Firma organizuje szkolenia zarówno dla blacharzy, lakierników, serwisowych doradców technicznych, rzeczoznawców techniki samochodowej i specjalistów ds. likwidacji szkód komunikacyjnych.

Audyt lakierni przemysłowych

Firma zajmuje się przeprowadzaniem audytów mających na celu wskazanie rozwiązań zwiększających efektywność lakierni przemysłowych oraz możliwe sposoby optymalizacji kosztów. Audyt obejmuje:

 • sprawdzenie metody i jakości procesu przygotowania powierzchni w oparciu o standardy ISO;
 • sprawdzenie poprawności doboru metody aplikacji w oparciu o właściwości farb oraz wymaganą jakość;​
 • analizę jakościową powłoki zgodnie z ISO12944-5, ISO2813 oraz dla grup powłok wysokojakościowych ISO13803 (HAZE), ASTMD5767 (DOI);
 • analizę procesu aplikacji – efektywność lakierni (zużycie, czas aplikacji oparty na wymaganych parametrach DFT, zakresu połysku.

Wyniki audytu przedstawiane są w formie raportu oraz diagramu ISHIKAWY.​

Nadzór inspektorski

Firma zajmuje się przeprowadzaniem inspekcji oraz nadzorem procesu przygotowania powierzchni oraz aplikacji systemu lakierniczego przez certyfikowanych inspektorów FROSIO, biegłych sądowych (w zakresie industrial coating) oraz certyfikowanych rzeczoznawców.

Nadzór obejmuje:

 • wykonywanie prac inspektorskich zgodnie z ISO12944-7;
 • nadzór nad procesem oraz poprawną realizacją prac malarskich zgodnie ze specyfikacją;
 • wykonanie powierzchni referencyjnych zgodnie z ISO;
 • przygotowanie i wykonanie dokumentacji technicznej z przeprowadzonego nadzoru zgodnie z ISO12944-8.

Wsparcie techniczne oraz prawne

Firma oferuje usługi z zakresu wsparcia technicznego oraz prawnego zarówno na etapie wdrażania projektu jak również w przedsądowych oraz sądowych sprawach.

Oferta obejmuje:

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z procesem przygotowania oraz aplikacji farb ciekłych w segmentach automotiv oraz industrial coating;
 • analizę procesu oraz wskazanie przyczyn powstawania wad (analiza przyczynowo-skutkowa);
 • rekonstrukcję zdarzeń – kolizji drogowych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji;
 • analizę jakościową wykonywanych prac oraz ocenę powłoki w oparciu o normy ISO;
 • ocenę powłok lakierniczych w oparciu o standardy ISO;
 • kalkulację kosztów naprawy w oparciu o dostępne / wymagane narzędzia;
 • przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie spraw sądowych przez mecenasów.

Audyt serwisów blacharsko-lakierniczych

Celem audytu przeprowadzanego w serwisach blacharsko-lakierniczych jest sprawdzenie, czy utrzymywany jest założony, wysoki poziom usług. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości firma APPRAISER Sp. z o.o. zaproponuje rozwiązanie optymalne, dopasowane do istniejących warunków.

Audyt obejmuje:

 • Kontrolę wyposażenia technicznego warsztatu blacharsko-lakierniczego pod kątem spełniania zadanych standardów.
 • Kontrolę jakości wykonywanych napraw blacharsko-lakierniczych pod kątem jej zgodności z technologią producenta.
 • Kontrolę czasu napraw oraz technologii napraw blacharsko-lakierniczych.
 • Kontrolę poziomu wyszkolenia pracowników i dostępu do technologii, polegająca na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności zarówno z zakresu napraw blacharskich i lakierniczych, jak i sposobu wykorzystania możliwości posiadanych zasobów (urządzeń i materiałów).

Rzeczoznawstwo techniki motoryzacyjnej

Ofertę z zakresu rzeczoznawstwa techniki motoryzacyjnej kierujemy zarówno do firm ubezpieczeniowych, zarządzających flotami pojazdów jak również do klientów indywidualnych, którzy zostali poszkodowani w wyniku zdarzeń drogowych lub chcących uzyskać opinię na temat stanu technicznego pojazdu typowanego do zakupu. W zakres tej usługi wchodzi:

 • Ocena stanu technicznego pojazdu
 • Likwidacja szkód samochodowych obejmująca pełną opiekę nad szkodą:
 • Przyjęcie zgłoszenia szkody oraz określenie zakresu uszkodzeń
 • Przygotowanie dokumentów zgłoszenia szkody wraz z kalkulacją kosztów naprawy
 • Kontrolę nad przebiegiem naprawy sprawdzającą zgodność naprawy z technologią producenta

Opinie

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit hac ullamcorper aliquet vivamus nisl et aliquam vestibul

Tomasz Serek

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit hac ullamcorper aliquet vivamus nisl et aliquam vestibul

Dagmara Meller