Produkcja oraz ogólnie rozumiany przemysł w dużym stopniu uzależnione są od polityki klimatycznej.

Firmy zajmujące się aplikacją farb, aby nie ponosić coraz większych kosztów, związanych z dostosowaniem do porozumienia klimatycznego (Porozumienie Paryskie z roku 2015), zmuszone zostaną do podejmowania inwestycji w tzw. „dopalacze” (pozwalające na redukcję emitowanego LZO do 90%) lub zmiany systemu lakierniczego na wodorozcieńczalny. Drugie rozwiązanie jest znacznie prostsze, gdyż nie generuje żadnych, dodatkowych kosztów i jest możliwe do wdrożenia w bardzo krótkim czasie. Najbardziej rygorystyczne wymagania co do powłok lakierniczych, zarówno pod względem trwałości, odporności na czynniki środowiskowe, użytkowe oraz względy bezpieczeństwa (testy palności oraz toksyczności dymów podczas palenia) stawiane są w kolejowym transporcie pasażerskim.

Stworzenie dwóch równoległych kompatybilnych systemów lakierniczych – rozcieńczalnikowego oraz wodorozcieńczalnego, umożliwia tworzenie tzw. systemu hybrydowego, składającego się z elementów obu tych systemów. Emisja LZO jest ściśle związana z wydajnością/zużyciem całego systemu lakierniczego. Można wykazać, że wydajności obecnie stosowanych systemów wodorozcieńczalnych są na tym samym lub niższym (systemy hybrydowe) poziomie w porównaniu do dotychczas wykorzystywanych systemów HS. Wyznaczona wartość emisji wiąże się bezpośrednio z kosztami. W oparciu o obowiązującą stawkę opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (obwieszczenie Ministra Klimatu) wynoszącą 6,77 zł/kg, można łatwo wskazać dodatkowe koszty wynikające z emisji dla każdego systemu w przeliczeniu na jednostkę malowanej powierzchni. Okazuje się, że stosowanie systemów wodorozcieńczalnych przekłada się na ewidentne korzyści finansowe (niższe zużycie oraz znacznie niższa emisja LZO).

Dużym atutem farb wodorozcieńczalnych jest znacznie niższa ilość zagrożeń. Jednymi z głównych zagrożeń w lakierni są pożary. Stosowanie oraz składowanie farb wodorozcieńczalnych, praktycznie eliminuje te zagrożenia. Niewłaściwe uziemienie lub duży ładunek elektrostatyczny przy malowaniu powierzchni z tworzyw sztucznych może spowodować przeskok iskry pomiędzy powierzchnią a pistoletem. O skutkach w przypadku farb rozcieńczalnikowych wspominać nie trzeba natomiast przy stosowaniu farb wodnych żaden efekt nie wystąpi.